NavMenu

Music inspiration

As year goes to the end, in my daily job I a have plenty of deadlines. I am not able to spent a lot of time with crafts, but I keep myself inspired for that because Christmas is coming :)
Tā kā gads tuvojas noslēgumam, arī manā darbā daudziem projektiem ir noslēgumu fāze. Šajā laikā es nevaru pieslēgties radošiem rokdarbiem, bet es sevī uzturu iedvesmu, jo Ziemassvētki taču tomēr tuvojas..  :)

I have already wrote which colors are my muse, but today I recognised something more! Youtube is my friends and so today my playlist was Bon Jovi concert record from Lisbon and Sting concert from Berlin. Love them both to listen to loudly, so that I keep working faster.
Es jau iepriekš rakstīju, kuras krāsas ir manas mūzas, bet šodien atklāju ko citu. Youtube ir mans draugs un šodien mana mūzikas izlase sastāvēja no Bon Jovi koncertieraksta no Lisabonas un Stinga koncerta Berlīnē. Esmu sajūsmā par abiem tiem, un klausos skaļi, lai motivētu sevi strādāt ātrāk.

Just a few hours later, when my work day goes to the end, I felt in love with this video:
Tikai pāris stundas vēlāk, kad darba diena tuvojās beigu pusei, es iemīlējos šajā video:
Huge thanks to Blair from here for sharing these lovely sisters! I am away to search more videos from Lennon and Maisy!
Milzīgs paldies Blair no šejienes par dalīšanos ar šim jaukajām māsām! Es dodos prom, lai meklētu citus Lennon un Maisy video klipiņus!


* I wish I had a sister and we could sing :)
*Es gribētu māsu un vēl es gribētu prast dziedāt :)

No comments :

Post a Comment