NavMenu

Oh my lucky day!

Wohoo! Since I have Etsy shop, I have always admired those treasuries from Front Page. It's so beautiful to open Etsy and first thing to see - beauties! So I wished to see one day my ties on FP, but nothing... Today I checked my shop stats and... Wow - unbelievable many views from Etsy home page! Yes! I got it! I was on FP! :) I am so happy now! :) Big thanks goes to Aya from lovely, lovely shop, full of Christmas gifts for friends and yourself - beautiful mittens! 

Kopš man ir Etsy veikaliņš, vienmēr esmu apbrīnojusi izlases no Pirmās  Lapas. Ir tik jauki atvērt Etsy un pirmais, ko ieraugi - skaistumi! Tā nu es vēlējos redzēt savas kaklasaites uz PL, bet nekā. Šodien es pārskatīju veikaliņa statistiku un mani pārsteidza, ka ir bijuši neticami daudz skatījumi no Etsy pirmās lapas! Jā, tas ir noticis! Es tagad ļoti priecājos :)) Milzīgi paldies vārdi Ayai par burvīgo izlasi! Veiksmes novēlējumi viņai ar brīnumskaistajiem cimdiņiem, kas tā vien prasās kā tikt uzdāvināti kādam šajos svētkos :)

'Holiday finds' by RainbowMittensAuthentic Vintage S...
$45.00

Red Linen lace trim...
$15.00

Sale 25% off Chris...
$12.00

Christmas Mens silk...
$40.00

VANILLA MINT Scente...
$25.00

Winter Nature Photo...
$30.00

CHEYENNE HAT (Grey ...
$29.00

Handknitted wool so...
$20.00

A spring green bear...
$41.00

Jumbo Acorn Ornamen...
$13.50

Embroidered Christm...
$17.00

Green Mountain Broo...
$36.00

Christmas Tree Skir...
$170.00

Handmade Christmas ...
$8.00

Christmas decoratio...
$10.50

Swedish vintage set...
$30.00

Music inspiration

As year goes to the end, in my daily job I a have plenty of deadlines. I am not able to spent a lot of time with crafts, but I keep myself inspired for that because Christmas is coming :)
Tā kā gads tuvojas noslēgumam, arī manā darbā daudziem projektiem ir noslēgumu fāze. Šajā laikā es nevaru pieslēgties radošiem rokdarbiem, bet es sevī uzturu iedvesmu, jo Ziemassvētki taču tomēr tuvojas..  :)

I have already wrote which colors are my muse, but today I recognised something more! Youtube is my friends and so today my playlist was Bon Jovi concert record from Lisbon and Sting concert from Berlin. Love them both to listen to loudly, so that I keep working faster.
Es jau iepriekš rakstīju, kuras krāsas ir manas mūzas, bet šodien atklāju ko citu. Youtube ir mans draugs un šodien mana mūzikas izlase sastāvēja no Bon Jovi koncertieraksta no Lisabonas un Stinga koncerta Berlīnē. Esmu sajūsmā par abiem tiem, un klausos skaļi, lai motivētu sevi strādāt ātrāk.

Just a few hours later, when my work day goes to the end, I felt in love with this video:
Tikai pāris stundas vēlāk, kad darba diena tuvojās beigu pusei, es iemīlējos šajā video:
Huge thanks to Blair from here for sharing these lovely sisters! I am away to search more videos from Lennon and Maisy!
Milzīgs paldies Blair no šejienes par dalīšanos ar šim jaukajām māsām! Es dodos prom, lai meklētu citus Lennon un Maisy video klipiņus!


* I wish I had a sister and we could sing :)
*Es gribētu māsu un vēl es gribētu prast dziedāt :)

Nice news! / Jaukas ziņas!

This morning I read nice email - Natalie form lovely shop freespiritdesign2  (where you can find really [really] nice Christmas gifts) has shared in here blog 3 wonderful treasuries. In one of those has been included my silk tie with Autumn tree. I am very happy because this is my first featuring in someone's blog :)

Šorīt lasīju ļoti jauku epastu - Natalie no jaukā veikaliņa freespiritdesign2 (kur jūs varat atrast tik tiešām ļoti jaukus nieciņus Ziemassvētku dāvanām) ir iekļāvusi savā blogā 3 skaistas izlases. Vienā no tām ir iekļauta arī mana Rudens koka kaklasaite. Es ļoti priecājos par šo, jo tā ir mana pirmā iekļūšana kāda cita blogā :)


'Winter pastels' by GaranceCouture$15.00

$9.80

$60.00

$18.00

$40.00

$23.00

$15.00

$6.00

$23.00

$48.00

$20.00

$38.25

$68.00

$7.00

$10.00

$7.50

Natural

Lately I see that top color of this season is brown (and copper). Two of my neckties are in these colors so they are getting popular. Just a moment ago my latest tie was featured in treasury - Natural Collection. I would like to show you it:


'Natural Collection' by JaKiGu$22.00

$75.00

$12.00

$40.00

$48.00

$20.99

$4.00

$31.50

$28.00

$98.00

$22.00

$22.50

$13.00

$23.00

$10.00

$85.00

Gift Guide / Dāvanu ceļvedis

More and more often people are seeking for a perfect gift to family and friends. Very important has became different kind of gift guides. This morning I was featured in gift guide for her and for him. Maybe you will found perfect gift in this list as well?
Arvien vairāk un vairāk cilvēki meklē labākās dāvanas savai ģimenei un draugiem. Ļoti izplatīti ir kļuvuši dažādi dāvanu ceļveži. Šorīt esmu iekļauta dāvanu ceļvedī viņai un viņam. Varbūt arī tu šajā sarakstā atradīsi perfektu dāvanu?

'Gift Guide - For her & For him ' by Starpompon$18.00

$48.00

$65.00

$39.90

$88.00

$40.00

$19.00

$7.99

$6.00

$14.00

$38.00

$20.80

$85.00

$4.00

$10.50

$33.00